UAB „EGOS“
Informacinių technologijų sprendimai ir paslaugos
LT RU EN

 

Naujienos

Dokumentų valdymo sistema „REGIS“

Informuojame, kad sukurta dokumentų valdymo sistemos „REGIS“ nauja versija (7.0).

Sistema „REGIS“ realizuojama Windows terpėje, naudojant reliacinių duomenų bazių valdymo sistemą MS SQL Server.

 Kaina nuo 520 EUR be PVM.

Į kainą įeina:

Programinių priemonių pateikimas, programos naudojimo licencija ir eksploatacinė dokumentacija.

Kontaktai

UAB „EGOS“

Tel. +370 615 96456
el.paštas: info@egos.lt

 

Taikomųjų programinių priemonių

SĄRAŠAS

 GELEŽINKELIAI

IS „Traukinių eismo grafiko formavimas

IS „Traukinių eismo grafiko rodyklių paskaičiavimas“

IS „Traukos ir stabdymo uždavinių sprendimas“

IS „Lokomotyvų kuro sunaudojimo techninis normavimas“

IS „Geležinkelių praleidžiamosios gebos apskaičiavimas“

IS „Lokomotyvų  eksploatavimo ir lokomotyvų brigadų darbo optimizavimas“

IS „Lietuvos prekinių vagonų parko duomenų banko palaikymas ir remontuojamų vagonų apskaita“

IS „Vagonų esančių remonte duomenų surinkimo ir apdorojimo sistema“

IS „Geležinkelio stočių techninio valdymo akto sudarymas ir tvarkymas“

IS „Krovinių pervežimo Lietuvos geležinkeliais organizavimo bei apskaitos sistema“

IS „Lokomotyvų bei jų mazgų ir agregatų duomenų bazė ir pasų tvarkymo sistema

IS „Refrižeratorinių sekcijų remonto duomenų surinkimo ir apdorojimo sistema“

IS „Matavimo kortelių duomenų bazės įvedimo ir redagavimo programų kompleksas“

IS „Duomenų surinkimo ir perdavimo sistema“

 RAŠTVEDYBA

REGIS – Raštinė

REGIS    PVK

 ADMINISTRAVIMO IR VERSLO VALDYMO

INFORMACINĖS SISTEMOS

EGOS Plius

Atsiskaitymai

Žemės kadastro tvarkymas ir nuomos mokesčio apskaita ir kontrolė

Vidinių atsiskaitymų tarp padalinių apskaita ir kontrolė

Sutarčių vykdymo kontrolė ir apskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA

Buhalterinė apskaita

Darbo užmokestis

Sandėlis

Mokėjimo pavedimai

Atsiskaitymų su klientais apskaita

Ilgalaikio turto apskaita

KADRŲ APSKAITA

Kadrai

ĮSKAITA

Kalendorius vadovui