UAB „EGOS“
Informacinių technologijų sprendimai ir paslaugos
LT RU EN

 

Naujienos

Dokumentų valdymo sistema „REGIS“

Informuojame, kad sukurta dokumentų valdymo sistemos „REGIS“ nauja versija (7.0).

Sistema „REGIS“ realizuojama Windows terpėje, naudojant reliacinių duomenų bazių valdymo sistemą MS SQL Server.

 Kaina nuo 520 EUR be PVM.

Į kainą įeina:

Programinių priemonių pateikimas, programos naudojimo licencija ir eksploatacinė dokumentacija.

Kontaktai

UAB „EGOS“

Tel. +370 615 96456
el.paštas: info@egos.lt

 

ADMINISTRAVIMO IR VERSLO VALDYMO INFORMACINĖ SISTEMA 

„EGOS Plius“

Sistemos paskirtis

          Sistema „EGOS Plius“- pilnai integruota, modulinė, daugiavartotojiška sistema, skirta Windows terpei, naudoja klientas-serveris technologiją.

         Šioje sistemoje buhalterinės apskaitos uždavinys sprendžiamas kompleksiškai, tuo išvengiant informacijos dubliavimo ir pasiekiant  apskaitos vientisumą. Tai leidžia betarpiškai gauti galutinį apskaitos  rezultatą - balansą ir atlikti išsamią ūkinės veiklos analizę.

Funkcionalumas

          Sistemą „EGOS Plius“ galima įsigyti dalimis - klientas pats pasirenka tik būtiniausius apskaitai programos modulius arba funkcijas. Ateityje iškilus papildomiems poreikiams, klientas galės lengvai praplėsti savo licencijos funkcionalumą.

          Sistema „EGOS Plius“ funkcionuoja lokaliame tinkle Windows arba Novell. 

Lankstumas 

          Sistema „EGOS Plius“ pasižymi didelėmis lankstumo bei suderinamumo galimybėmis, t.y. ji lengvai pritaikoma prie galiojančių įstatymų bei konkretaus apskaitos modelio. 

Atvirumas

         Sistema „EGOS Plius“ palaiko ir nesudėtingai kuria naujus ryšius su kitomis programomis bei duomenų bazėmis. Tokiu būdu jau turimus kompiuterio atmintyje duomenis nesunkiai galima perkelti į sistemą „EGOS Plius“, ir atvirkščiai. 

Techninės priemonės      

         Sistemos „EGOS Plius“ funkcionavimo užtikrinimui kompiuteris turi atitikti šiuos minimalius parametrus: 

            - operatyvinė atmintis nemažiau 1 GB;

            - laisva diskinė atmintis nemažiau kaip 10 GB.

Programinė terpė

          Sistema „EGOS Plius“ realizuojama Windows terpėje, naudojant reliacinių duomenų bazių valdymo sistemą  MS SQL Server.

  

 Pagrindiniai moduliai

 1. Finansų apskaita (balansas).
 2. Pirkimų apskaita.
 3. Pardavimų apskaita.
 4. Atsiskaitymai.
 5. Skolų valdymas.
 6. Padalinių finansavimo apskaita,analizė ir kontrolė.
 7. Darbo užmokesčio apskaita.
 8. Ilgalaikio turto apskaita.
 9. Atsargų (sandelių) apskaita ir valdymas.
 10. Personalo apskaita ir valdymas.
 11. Dokumentų valdymo sistema.
 12. Filialinis (padalinių) ryšys.
 13. Sistemos administravimas  
Finansų apskaita (balansas)     Modulis skirtas buhalterinės informacijos analizei bei balansinių  ataskaitų  sudarymui. Šioje sistemos  dalyje galima atlikti sintetinės bei analitinės apskaitos nestandartines  korekcijas bei vykdyti užskaitas tarp debitorių/kreditorių. 
 • Laisvai pasirenkamas sąskaitų planas;
 • Didžiosios knygos sąskaitų apyvartos žiniaraščių ir suvestinių formavimas iš pirminių apskaitos dokumentų ir kitų buhalterinių įrašų
 • Didžiosios knygos spausdinimas pagal koresponduojančias sąskaitas
 • Balanso formos pelno (nuostolių) ataskaitos užpildymas iš DK sąskaitų pagal aprašytas formules
 • PVM ir atskaitymų į kelių fondą deklaracijų spausdinimas
 • Neribotas apyskaitinių laikotarpių skaičius, kaupiant informaciją.

« Turinys

Pirkimų apskaita
 • Klientų rekvizitų įvedimas
 • Sutarčių parametrų įvedimas
 • Atsiskaitymo terminų ir dokumentų įvedimas
 • Sutarčių paieška pagal užduotus parametrus
 • Skenuotų sutarčių bei sutarčių, paruoštų MS WORD’o priemonėmis, įdiegimas ir saugojimas duomenų bazėje
 • Valiutinių sutarčių registravimas ir apskaita
 • Duomenų pagal atskirą sutartį spausdinimas
 • Įmonių, su kuriomis sudarytos sutartys, sąrašo spausdinimas
 • Ataskaitos apie sutarčių įvykdymą formavimas
 • Įmonių kodų duomenų bazės palaikymas ir apskaita
 • Garantų apskaita

« Turinys 

Pardavimų apskaita

 • Klientų rekvizitų įvedimas

 • Sutarčių parametrų įvedimas

 • Atsiskaitymo terminų ir dokumentų įvedimas

 • Sutarčių paieška pagal užduotus parametrus

 • Skenuotų sutarčių bei sutarčių, paruoštų MS WORD’o priemonėmis, įdiegimas ir saugojimas duomenų bazėje

 • Valiutinių sutarčių registravimas ir apskaita

 • Duomenų pagal atskirą sutartį spausdinimas

 • Įmonių, su kuriomis sudarytos sutartys, sąrašo spausdinimas

 • Ataskaitos apie sutarčių įvykdymą formavimas

 • Įmonių kodų duomenų bazės palaikymas ir apskaita

 • Sąskaitų-faktūrų išrašymas ir registravimas

« Turinys 

Atsiskaitymai 

 • Atsiskaitymų su vykdytojais kontrolė ir apskaita
 • Neapmokėtų sąskaitų paieška ir spausdinimas pagal likusių iki apmokėjimo dienų skaičių
 • Gautų sąskaitų-faktūrų registravimas ir apskaita
 • Atskirų sąskaitų-faktūrų registravimas ir apskaita
 • Sąskaitų išankstiniam apmokėjimui registravimas ir apskaita
 • Išeitinių žiniaraščių formavimas ir spausdinimas
 • Mokėjimo pavedimų formavimas, spausdinimas ir registravimas
 • Mokėjimo pavedimų eksportas į elektroninį banką
 • Apmokėjimo analizė:
  • neapmokėtos sąskaitos
  • apmokėtos sąskaitos
  • neapmokėtos sąskaitos pagal mėnesius
  • neapmokėtos sąskaitos pagal klientus 
  • neapmokėtos atskiros sąskaitos-faktūros
  • neapmokėtos sąskaitos išankstiniam apmokėjimui 
 • Delspinigių skaičiavimas ir žiniaraščių spausdinimas
 • Ataskaitos apie sutarčių įvykdymą formavimas
 • Pranešimų apie pervestą sumą formavimas, registravimas ir spausdinimas
 • Mobiliojo ryšio paslaugų apskaita 
 • Duomenų už ryšio paslaugas automatinis įvedimas (tiesiogiai iš tiekėjų tekstinių failų)

« Turinys 

Skolų valdymas

 • Pirkimo, pardavimo skolų skaičiavimas, analizė pagal mokėjimo terminus

 • Valiutinių skolų skaičiavimas, analizė ir valdymas

 • Debitorinių įsiskolinimų likučių ataskaitos formavimas ir spausdinimas

 • Kreditorinių įsiskolinimų likučių ataskaitos formavimas ir spausdinimas

 • Suderinimo aktų formavimas ir spausdinimas

« Turinys 

Padalinių finansavimo apskaita, analizė ir kontrolė

 • Finansavimo planų pagal padalinius įvedimas ir apskaita
 • Faktinio finansavimo ataskaitos automatinis formavimas
 • Padalinių finansavimo apskaita ir kontrolė
 • Palyginimo ataskaitos formavimas ir spausdinimas

« Turinys

Darbo užmokesčio apskaita

 • Informacijos apie darbuotoją kaupimas
 • Atlyginimų skaičiavimas pagal įvairius priskaitymų rūšys
 • Mokesčių (fizinių pajamų, socialinio draudimo ir kitų) skaičiavimas
 • Kreditų, alimentų, draudimo, paskolų, baudų išskaičiavimas iš atlyginimo
 • Mokėjimų žiniaraščių, atsiskaitymo lapelių spausdinimas
 • Ataskaitų buhalterijai, SODRAI, mokesčių inspekcijai  formavimas ir spausdinimas

« Turinys

Ilgalaikio turto apskaita

 • Ilgalaikio turto kartotekos tvarkymas.
 • Įvedimo į eksploataciją, priėmimo/perdavimo aktų paruošimas ir spausdinimas.
 • Turto nusidėvėjimo skaičiavimas už bet kurį laikotarpį.
 • Ilgalaikio turto apskaitos suvestinių formavimas ir spausdinimas.
 • Ilgalaikio turto remonto darbų apskaita.

Spausdinamos ataskaitos:

  1. Ilgalaikio turto žiniaraštis;
  2. Ilgalaikio turto kortelės;
  3. Nusidėvėjusio ilgalaikio turto žiniaraštis;
  4. Ilgalaikio turto apyvartos ataskaita;
  5. Amortizacinių atskaitymų ataskaita;
  6. Inventorizacinis apyrašas;
  7. Materialiai atsakingus asmenų žiniaraštis.

« Turinys

Atsargų (sandelių) apskaita ir valdymas

 • Kiekinė, suminė, mišri materialinių vertybių apskaita.
 • Materialinių vertybių kodavimas pagal nomenklatūrinį klasifikatorių.
 • Materialinių vertybių klasifikavimas pagal grupes.
 • Materialinių vertybių klasifikavimas pagal brėžinio numerį.
 • Materialinių vertybių susiejimas su specialiomis sąskaitomis.
 • Materialinių vertybių apskaita pagal tiekėjus.
 • Materialinių vertybių apskaita pagal gavėjus.
 • Materialinių vertybių paieška pagal unikalų kodą ar pavadinimą.
 • Materialinių vertybių likučių nustatymas.
 • Materialinių vertybių sandėlio apskaitos kortelės formavimas ir tvarkymas.
 • Pradinių likučių įvedimo galimybė.
 • Materialinių vertybių sandėliuose pajamavimo, nurašymo ir perkėlimo apskaita.
 • Inventorizacijos dokumentų formavimas.
 • Materialinių vertybių apyvartos žiniaraščio formavimas.

 

Sistemoje numatyta galimybė spausdinti šiuos dokumentus:

 1. - Medžiagų sandėlio apskaitos kortelė.
 2. - Atsargų likučiai sandėlyje.
 3. - Atsargų judėjimo žiniaraštis.
 4. - Atsargų likučiai pagal savikaina.
 5. - Atsargų apyvartos žiniaraštis (suminis).
 6. - Atsargų perkėlimo į cechą žiniaraštis.
 7. - Atsargų perkėlimo į sandelį žiniaraštis.
 8. - Atsargos gautos iš kitų sandelių.
 9. - Atsargų nurašymo žiniaraštis.
 10. - Inventorizacijos aprašas.

« Turinys

Personalo apskaita ir valdymas

 • Sudaryti ir atspausdinti tipinę darbo sutartį
 • Atspausdinti pranešimą apie apdraustojo socialiniu draudimu priėmimą į darbą
 • Naujai įvestos darbo sutarties rekvizitus perkelti į asmens kortelę 
 • Tvarkyti asmens kortelę 
 • Tvarkyti atostogų apskaitą
 • Parengti ir atspausdinti įsakymus dėl atostogų
 • Laisva forma generuoti sąrašus ir ataskaitas su šiais rekvizitais: tabelinis numeris, padalinys, pareigos, darbuotojo vardas, pavardė, gimimo data, gimimo vieta, gyvenamoji vieta, telefono Nr., lytis, tautybė, paso duomenys, SODROS pažymėjimo duomenys, išsimokslinimas, specialybė, kvalifikacija, profesija, darbo stažas, šeimos padėtis, darbo apmokėjimo sistema, personalo kategorija, darbininko kategorija ir pagal 10 vartotojo nuožiūra suformuotų rekvizitų;
 • Vykdyti duomenų atrinkimą pagal sąlygas;

« Turinys

Dokumentų valdymo sistema

 • Gaunamų, vidinių ir siunčiamų dokumentų registravimas.
 • Buhalterinių dokumentų registravimas, paieška.
 • Faksų priėmimas ir automatinis registravimas.
 • Įvestos informacijos koregavimas, paieška.
 • Kontrolinių kortelių formavimas ir spausdinimas.
 • Užregistruotų dokumentų archyvų tvarkymas.
 • Kontrolinių kortelių apskaita ir paieška pagal šiuos atributus:

            - kortelės numeris;

            - vykdytojas;

            - kortelės išrašymo data;

            - pavedimo įvykdymo terminas. 

 •  Kontrolinės kortelės koregavimas ir terminų pratęsimas ( arba anuliavimas ).
 •  Pavedimų vykdymo analizė pagal kontrolines korteles:

             - vykdymo terminų analizė;

             - pavėlavimų analizė;

             - vykdymas pagal vykdytojus;

             - vykdymas pagal padalinius;

             - vykdymas pagal dokumentų rūšis. 

 • Priėjimo prie dokumentų ir žurnalų skirtingų laipsnių nustatymas vartotojams
 • Dokumentų išsiuntimas elektroniniu paštu (E-mail).
 • Vidinių ir siunčiamų dokumentų paruošimas betarpiškai naudojantis MS Word priemonėmis.
 • Susirašinėjimo tarp organizacijų apskaita ir kontrolė.
 • Darbas autonominiame režime arba lokaliniame tinkle.
 • Galimybė organizuoti raštvedybos bepopierinę technologiją
 • Pagalbos sistema (HELP).

« Turinys

Filialinis (padalinių) ryšys

     Filialinio ryšio modulis skirtas atlikti duomenų mainams tarp nutolusių (t.y. nesančių viename lokaliame tinkle) automatizuotų darbo vietų. Jis suteikia galimybę perkelti (kopijuoti) duomenis iš vienos vartotojo duomenų bazės į kitą, apjungti kelias duomenų bazes.

 • Sąrašų suliejimas, apdorojant skirtumus vienodų duomenų aprašymuose
 • Didžiosios knygos sąskaitų , prekių ir skolų likučių kopijavimas
 • Pasirinktų pirminių dokumentų kopijavimas
 • Filialo duomenų įtraukimas į centrinę duomenų bazę
 • Nurodyto laikotarpio duomenų iš darbinės duomenų bazės iškėlimas į archyvinę.

« Turinys

Sistemos administravimas

 • Programos naudotojų grupavimo sistema
 • Kiekvieno programos naudotojo teisių aprašymas
 • Įvestų duomenų auditas (kas,kada įvedė arba paskutinis koregavo duomenis)
 • Duomenų archyvavimas, atsarginių kopijų paruošimas
 • Sistemos slaptažodžių administravimas

« Turinys