UAB „EGOS“
Informacinių technologijų sprendimai ir paslaugos
LT RU EN

 

Naujienos

Dokumentų valdymo sistema „REGIS“

Informuojame, kad sukurta dokumentų valdymo sistemos „REGIS“ nauja versija (7.0).

Sistema „REGIS“ realizuojama Windows terpėje, naudojant reliacinių duomenų bazių valdymo sistemą MS SQL Server.

 Kaina nuo 520 EUR be PVM.

Į kainą įeina:

Programinių priemonių pateikimas, programos naudojimo licencija ir eksploatacinė dokumentacija.

Kontaktai

UAB „EGOS“

Tel. +370 615 96456
el.paštas: info@egos.lt

 

Dokumentų valdymo sistema

„ REGIS“   

Sistemos paskirtis         

 „REGIS“ -pilnai integruota, modulinė, daugiavartotojiška sistema, skirta Windows terpei, naudoja klientas-serveris technologiją. Dokumentų valdymo sistema „REGIS“ skirta įmonių raštvedybos tvarkymui, visų įmonės dokumentų registravimui, dokumentų saugojimui bei pavedimų terminų vykdymo kontrolei. Sistema pritaikyta dokumentų tvarkymui visų nuosavybės formų bei įvairių veiklos sričių įmonėse.

 Funkcijos         

          Sistema „REGIS“ atlieka šias funkcijas:

1)  Gaunamų, vidinių ir siunčiamų dokumentų registravimas.

2)  Faksų priėmimas ir automatinis registravimas.

3)  Įvestos informacijos koregavimas, paieška.

4)  Kontrolinių kortelių formavimas ir spausdinimas.

5)  Užregistruotų dokumentų archyvų tvarkymas.

6)  Kontrolinių kortelių apskaita ir paieška pagal šiuos atributus:

- kortelės numeris;

- vykdytojas;

- kortelės išrašymo data;

- pavedimo įvykdymo terminas.

7) Kontrolinės kortelės koregavimas ir terminų pratęsimas ( arba anuliavimas ).

8) Pavedimų vykdymo analizė pagal kontrolines korteles:

- vykdymo terminų analizė;

- pavėlavimų analizė;

- vykdymas pagal vykdytojus;

- vykdymas pagal padalinius;

- vykdymas pagal dokumentų rūšis.

9) Priėjimo prie dokumentų ir žurnalų skirtingų laipsnių nustatymas vartotojams (sistemos slaptažodžių administravimas).

10) Dokumentų išsiuntimas elektroniniu paštu (E-mail).

11) Vidinių ir siunčiamų dokumentų paruošimas betarpiškai naudojantis MS Word priemonėmis.

12) Susirašinėjimo tarp organizacijų apskaita ir kontrolė.

13) Darbas autonominiame režime arba lokaliniame tinkle.

14) Galimybė organizuoti raštvedybos be popierinę technologiją.

15) Pagalbos sistema (HELP).

 Techninės priemonės

Sistemos „REGIS“ funkcionavimo užtikrinimui kompiuteris

turi atitikti šiuos minimalius parametrus:

               - operatyvinė atmintis nemažiau 1 MB;

                - laisva diskinė atmintis nemažiau kaip 10 GB.

Programinė terpė

Sistema „REGIS“ realizuojama Windows terpėje, naudojant reliacinių duomenų

bazių valdymo sistemą MS SQL Server.

Lankstumas

Sistema „REGIS“ pasižymi didelėmis lankstumo bei suderinamumo galimybėmis, t.y. ji lengvai pritaikoma prie galiojančių įstatymų bei konkretaus raštvedybos apskaitos modelio.

Atvirumas

Sistema „REGIS“ palaiko ir nesudėtingai kuria naujus ryšius su kitomis programomis bei duomenų bazėmis. Tokiu būdu jau turimus kompiuterio atmintyje duomenis nesunkiai galima perkelti į „REGIS“ sistemą, ir atvirkščiai. 

Funkcionalumas

Sistemą „REGIS“ galima įsigyti dalimis - klientas pats pasirenka tik būtiniausias apskaitai programos funkcijas. Ateityje iškilus papildomiems poreikiams, klientas galės lengvai praplėsti savo licencijos funkcionalumą. Sistema „REGIS“ funkcionuoja lokaliame tinkle Windows arba Novell. Sistema „REGIS“ turi išsamią instrukciją vartotojui ir kontekstinę pagalbą HELP.

Mūsų klientai

Kultūros vertybių apsaugos departamentas, Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Kauno filialas, Lietuvos Respublikos Ginklų fondas prie LRV, UAB “ Biržų agroservisas ”(Šauliai), AB “Lietuvos geležinkeliai” lokomotyvų ir vagonų depai, VĮ “REGITRA” ir  jos filialai, Vilniaus m. VPK Viešosios policijos Patrulinės tarnybos rinktinė, “Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija” (VATESI), VĮ Visagino statybinikai, VĮ Visagino energetikos remontas ir kiti.

« Į viršų